Microsoft Việt Nam

Microsoft Việt Nam 2012 – 2017 và những dấu ấn

16:45, 01/06/2017

Tính đến tháng 6/2017, ông Vũ Minh Trí đã chính thức gia nhập Microsoft 5 năm với vai trò là Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam. Là lãnh đạo đảm nhiệm điều hành các chiến lược, hoạt động kinh doanh và các sáng kiến phát triển Microsoft cho thị trường Việt Nam, liên tục 5 năm qua, ông đã để lại dấu ấn