Mua bán

Broadcom nâng giá mua Qualcomm lên 120 tỷ USD

Broadcom nâng giá mua Qualcomm lên 120 tỷ USD

10:34, 06/02/2018

Bị Qualcomm từ chối với đề nghị 70 USD/cổ phiếu, Broadcom nâng mức giá lên 82 USD và đưa ra khoản bồi thường từ 3% đến 4% giá trị hợp đồng nếu ký kết thất bại.