nguồn nhân lực

IBM kết hợp với Adobe cung cấp khóa học miễn phí cho học sinh

IBM kết hợp với Adobe cung cấp khóa học miễn phí cho học sinh

13:11, 07/09/2021

Đây là một phần của Chương trình IBM SkillsBuild, nhằm cung cấp các kỹ năng cần thiết cho thế hệ lao động tương lai