Oracle

Oracle sắp cho Java “nghỉ hưu”

Oracle sắp cho Java “nghỉ hưu”

01:04, 29/01/2016

Vừa qua, theo một thông báo trên blog của công ty, Oracle đã chính thức tuyên bố sẽ cho công cụ plug-in Java "nghỉ hưu" sau khi công cụ này bị "ghẻ lạnh" bởi hầu hết các trình duyệt.