Startup

True Platform vừa hoàn thành vòng gọi vốn được 3,5 triệu USD

True Platform vừa hoàn thành vòng gọi vốn được 3,5 triệu USD

Hôm nay lúc 16:13

True Platform - startup công nghệ ra mắt vào cuối năm 2021 - vừa công bố nhận được 3,5 triệu USD từ các quỹ danh tiếng là January Capital, Alpha JWC Ventures và BEENEXT, Tập đoàn FPT và một số nhà đầu tư cá nhân khác.