Startup

Loship gọi vốn thành công 12 triệu USD

Loship gọi vốn thành công 12 triệu USD

18:25, 04/08/2021

Bất chấp Covid-19, Loship - startup giao đồ ăn và thương mại điện tử giao hàng, vừa công bố gọi vốn thành công 12 triệu USD ở vòng Pre-Series C.