Startup

Startup giáo dục công nghệ MindX gọi vốn thành công 15 triệu USD

14:19, 14/04/2023

MindX - startup đào tạo công nghệ cho mọi lứa tuổi và cam kết việc làm, vừa gọi vốn thành công 15 triệu USD vòng series B do quỹ đầu tư Kaizenvest của Singapore dẫn dắt.