thành phố thông minh

Dữ liệu - động lực và tài nguyên mới cho Bất động sản

Dữ liệu - động lực và tài nguyên mới cho Bất động sản

09:25, 27/12/2021

“Cách mạng Dữ liệu” là chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh BĐS châu Á PropertyGuru, do Tập đoàn Công nghệ Bất động sản PropertyGuru tổ chức trực tuyến. Hội nghị diễn ra trong vòng 1 tháng và sẽ bế mạc vào ngày 8/1/2022.