thành phố thông minh

Thành phố Đồng Xoài Thông minh: Kỳ vọng và cơ hội

Thành phố Đồng Xoài Thông minh: Kỳ vọng và cơ hội

Thứ năm lúc 19:42

Chiến lược xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, đáng sống là xu hướng chung của nhiều đô thị trong cả nước, thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) cũng không nằm ngoài xu thế đó.