thiết kế

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thiết kế và chế tạo

10:27, 07/09/2023

Chuyển đổi số trong thiết kế và chế tạo là một trong những chủ đề được đặc biệt quan tâm tại Hội nghị Converge 2023 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh ngày 6/9/2023