Thời sự ICT

Tích cực chuyển đổi số, NCB nâng cấp hệ thống quản lý thẻ

Tích cực chuyển đổi số, NCB nâng cấp hệ thống quản lý thẻ

Thứ năm lúc 15:10

Tích cực chuyển đổi số giúp NCB cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh thông qua tự động hoá, các nền tảng mới gắn kết khách hàng.