Thời sự ICT

Chủ tịch FPT: Hãy nhìn Việt Nam như trung tâm đổi mới sáng tạo

Chủ tịch FPT: Hãy nhìn Việt Nam như trung tâm đổi mới sáng tạo

16:02, 01/11/2022

FPT đã mang đến những đề xuất, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và Tp. Hồ Chí Minh nói chung.