Thời sự ICT

Bộ Nội vụ xây dựng hệ thống CSDL Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ xây dựng hệ thống CSDL Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

18:39, 10/05/2022

Hôm nay, lễ ký kết chương trình hợp tác xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia (CSDL) về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước đã diễn ra tại Bộ Nội Vụ. Tập đoàn VNPT được chọn là đơn vị đồng hành cùng Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.