thương mại hóa 5G

Viettel Global sẵn sàng thương mại hoá 5G tại các thị trường quốc tế

Viettel Global sẵn sàng thương mại hoá 5G tại các thị trường quốc tế

22:00, 17/06/2022

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, UPCoM: VGI) vừa tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2022 và thông qua tất cả các tờ trình.