tiếp thị số

MediaDonuts bổ nhiệm Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam

MediaDonuts bổ nhiệm Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam

16:17, 22/12/2021

MediaDonuts vừa bổ nhiệm bà Lê Khánh Linh làm Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu một năm nhiều thành công của thành công của MediaDonuts tại Việt Nam.