Tiêu điểm

Vì sao Thuật toán quan trọng hơn Dữ liệu?

Vì sao Thuật toán quan trọng hơn Dữ liệu?

17:06, 16/08/2021

Dữ liệu cung cấp "năng lượng cho thuật toán để giải mã hành vi và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng một cách thông minh. Các thuật toán đóng vai trò quan trọng vì chúng mang đến ý nghĩa cho dữ liệu.