Tiêu điểm

Vận hành Cổng đăng ký “luồng xanh” giảm thời gian cấp thẻ xuống còn 4 phút

Vận hành Cổng đăng ký “luồng xanh” giảm thời gian cấp thẻ xuống còn 4 phút

17:17, 20/07/2021

Với việc triển khai phần mềm đăng ký thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” vận tải, thời gian cấp thẻ nhận diện giảm từ 48 giờ xuống còn 4 phút.