Trương Gia Bình

Tăng cường “kháng thể số” cho doanh nghiệp

Tăng cường “kháng thể số” cho doanh nghiệp

12:39, 25/08/2021

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả, không gián đoạn trong đại dịch, FPT tặng 1 năm sử dụng gói giải pháp số FPT eCovax