tuyển dụng

Foxconn ráo riết tuyển dụng công nhân sản xuất iPhone 15

15:14, 29/06/2023

Foxconn đang ráo riết tuyển dụng công nhân làm việc cho nhà máy chịu trách nhiệm sản xuất iPhone 15 tại Trung Quốc, hứa hẹn thưởng cho các nhân viên trước khi dòng iPhone này xuất hiện.