video trực tuyến

Trường đại học Nhật tổ chức tốt nghiệp bằng robot và video trực tuyến

Trường đại học Nhật tổ chức tốt nghiệp bằng robot và video trực tuyến

18:16, 07/04/2020

Sinh viên tại Trường đại học Business Breakthrough ở Tokyo (Nhật Bản) đã không có được một buổi lễ tốt nghiệp theo cách truyền thống do đại dịch Covid-19 và phải nhờ đến ứng dụng công nghệ robot và ứng dụng video trực tuyến.