Vietnam DX Summit

Công bố Khung Chuyển đổi số trong Ngành Sản xuất Công nghiệp

Công bố Khung Chuyển đổi số trong Ngành Sản xuất Công nghiệp

16:01, 02/12/2021

Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021 (Vietnam DX Summit 2021) bước sang ngày thứ 2 với nhiều phiên thảo luận chuyên sâu hấp dẫn. Đặc biệt, hôm nay, VINASA đã công bố Khung hướng dẫn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Sản xuất