VINASA

Ngày CNTT Việt Nam 2021 sẽ được tổ chức trực tuyến ngày vào ngày 4-5/3

Ngày CNTT Việt Nam 2021 sẽ được tổ chức trực tuyến ngày vào ngày 4-5/3

17:45, 02/02/2021

“Ngày CNTT Việt Nam 2021” (Vietnam IT Day 2021) là hoạt động quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp CNTT Việt Nam và Nhật Bản. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sự kiện sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 4 và 5/3 tới.