VINASA

Chuyển đổi số: Hành trình tiếp diễn từ bước tiến đầu tiên!

Chuyển đổi số: Hành trình tiếp diễn từ bước tiến đầu tiên!

14:51, 13/02/2019

Chuyển đổi số đang là xu hướng toàn cầu - thậm chí được coi là vấn đề sống còn của các tổ chức, doanh nghiệp - trong cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Đó không chỉ là việc chuyển đổi về công nghệ, mà là sự thay đổi một cách toàn diện tại điểm hội tụ cả 3 yếu tố: Công nghệ, Kinh doanh và Con