Visa

Visa ra mắt dịch vụ tư vấn tiền điện tử

Visa ra mắt dịch vụ tư vấn tiền điện tử

16:11, 09/12/2021

Giống như đối thủ Mastercard, Visa coi tiền điện tử là cơ hội tăng trưởng quan trọng khi công ty mở rộng sang các lĩnh vực bên ngoài thanh toán bằng thẻ.