VNPT

VNPT tiếp tục trong top 10 công ty CNTT – viễn thông uy tín năm 2022

VNPT tiếp tục trong top 10 công ty CNTT – viễn thông uy tín năm 2022

15:20, 04/08/2022

Trong nhiều năm liên tiếp, các thành viên của Tập đoàn VNPT đều nhận được đánh giá và xếp hạng cao từ Vietnam Report.