VNPT

VNPT đã tắt sóng 10% số trạm BTS 2G

Hôm qua, lúc 14:35

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, chuẩn bị cho việc dừng công nghệ cũ 2G vào tháng 9/2024, VNPT đã chuẩn bị lộ trình tắt sóng 2G và các phương án hỗ trợ chuyển đổi tối ưu.