VNPT

Tập đoàn VNPT và T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện

Tập đoàn VNPT và T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện

Hôm qua, lúc 15:59

Ngày 4/7, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược tổng thể, toàn diện giai đoạn 2022 – 2026.