AWS

AWS ra mắt 2 Edge Location đầu tiên tại Việt Nam

15:27, 31/08/2022

Edge Locations (cụm dữ liệu biên) mới của AWS tại Hà Nội và TPHCM sẽ giúp khách hàng ở Việt Nam cải thiện độ trễ trên môi trường Internet đến 30%.