bảo vệ môi trường

HP giảm tỷ lệ sản phẩm và dịch vụ in ấn được làm từ giấy về 32%

09:45, 10/08/2023

Các sản phẩm và dịch vụ in ấn của HP được làm từ giấy chỉ còn chiếm 32% so với trước đây, theo Báo cáo Phát triển Bền vững thường niên 2022 mà HP vừa công bố