Bổ nhiệm

Gojek bổ nhiệm tổng giám đốc mới tại Việt Nam

11:52, 18/01/2023

Gojek vừa công bố bổ nhiệm ông Sumit Rathor làm Tổng giám đốc của Gojek tại Việt Nam. Ông Sumit sẽ lãnh đạo chương phát triển tiếp theo của Gojek Việt Nam, với trọng tâm là sự phát triển bền vững trong kinh doanh.