cắt giảm nhân sự

Vodafone cắt giảm 11.000 nhân sự chỉ trong ba năm

16:31, 16/05/2023

CEO Vodafone cho rằng, nhà mạng này “phải thay đổi” khi tuyên bố cắt giảm 11.000 nhân sự trong vòng ba năm.