Dịch vụ công

Ứng dụng các công nghệ tiên tiến để hoàn thiện nền tảng CPĐT

Ứng dụng các công nghệ tiên tiến để hoàn thiện nền tảng CPĐT

08:43, 01/08/2019

"Cần ứng dụng các công nghệ tiên tiến để hoàn thiện nền tảng chính phủ điện tử (CPĐT) hơn nữa", đó là chia sẻ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại hội thảo Chính phủ diện tử (CPĐT) diễn ra mới đây tại Huế.