Diễn đàn nhân lực

Vì sao viết phần mềm cho Google đóng thuế 7% còn người làm công ăn lương có mức thuế TNCN từ 5-35%?

Vì sao viết phần mềm cho Google đóng thuế 7% còn người làm công ăn lương có mức thuế TNCN từ 5-35%?

13:01, 15/05/2021

Bộ Tài chính cho biết việc so sánh giữa thuế của cá nhân kinh doanh là 7% và mức thuế ca nhất của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 35% là không phù hợp. Nguyên nhân là bởi khoảng 90% cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công chỉ ở bậc 1 và bậc 2 với mức từ 5-10%.