Diễn đàn nhân lực

SAP Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

SAP Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

16:20, 17/08/2018

Tập đoàn SAP SE vừa công bố việc bổ nhiệm bà Josephin Galla giữ chức Tổng giám đốc SAP Việt Nam, chịu trách nhiệm lãnh đạo và thúc đẩy các hoạt động và tăng trưởng kinh doanh của SAP tại Việt Nam.