Du lịch

Hội thảo chuyển đổi số Du lịch - Xu hướng và Giải pháp

Hội thảo chuyển đổi số Du lịch - Xu hướng và Giải pháp

15:30, 26/05/2022

Trong bối cảnh đại dịch Covid diễn biến khó lường và thế giới chưa hoàn toàn khống chế được, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng nhằm sống chung an toàn, thích ứng linh hoạt trong đại dịch.