Gojek Việt Nam

Gojek mở rộng thí điểm xe máy điện tại Việt Nam

14:58, 06/09/2023

Gojek vừa công bố hợp tác với Selex Motors, triển khai thí điểm xe máy điện Selex Motors trong các dịch vụ chở khách, giao đồ ăn và giao hàng tại Việt Nam.