Google Cloud

Twitter từ chối thanh toán hợp đồng với Google Cloud

16:21, 13/06/2023

Twitter được cho là đã từ chối thanh toán dịch vụ lưu trữ trên các máy chủ Google Cloud cho Google, trước ngày gia hạn hợp đồng vào 30/6.