Honeywell

Chuyển đổi Chuỗi cung ứng trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

15:04, 19/08/2019

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tạo ra nhiều thay đổi trên nhiều lĩnh vực của đời sống, cũng như tác động không nhỏ đối với thương mại điện tử, bán lẻ, giao thông và logistics. Liên quan đến vấn đề này, Nhịp Sống Số xin giới thiệu bài viết của Ông Paul Crimm - Kỹ sư trưởng, nhóm Giải pháp An