Internet of Things

Xiaomi đặt kỳ vọng thị trường thiết bị thông minh (IoT) tại Việt Nam

Xiaomi đặt kỳ vọng thị trường thiết bị thông minh (IoT) tại Việt Nam

13:39, 20/06/2022

Hệ sinh thái thiết bị Internet of Things (IoT) của Xiaomi ngày càng được mở rộng với nhiều chủng loại thiết bị thông minh khác nhau được liên kết và có thể điều khiển từ xa dễ dàng.