Internet of Things

5G và IoT sẽ thay đổi viễn thông, kinh doanh và tiêu dùng như thế nào?

5G và IoT sẽ thay đổi viễn thông, kinh doanh và tiêu dùng như thế nào?

11:44, 26/10/2020

Mạng 5G sẽ thúc đẩy quá trình phát triển công nghệ trong Internet of Things (Internet vạn vật hay IoT). Và khi trở nên phổ biến, cả hai sẽ hoàn toàn định hình lại bộ mặt kinh doanh và tiêu dùng của các ngành.