Mastercard

Người tiêu dùng "thắt chặt" chi tiêu hậu Covid-19

Người tiêu dùng "thắt chặt" chi tiêu hậu Covid-19

15:54, 28/12/2022

Theo dự báo thường niên năm 2023 của Viện Kinh tế Mastercard, sự phát triển chung của thị trường và hành vi chi tiêu của người tiêu dùng chịu tác động rõ rệt từ đà suy giảm của nền kinh tế toàn cầu.