Microsoft

Microsoft ra tính năng cho phép đăng nhập tài khoản không dùng mật khẩu

Microsoft ra tính năng cho phép đăng nhập tài khoản không dùng mật khẩu

18:24, 16/09/2021

Tiếp sau các khách hàng doanh nghiệp, đến lượt người dùng cá nhân của Microsoft có thể sử dụng hình thức đăng nhập không mật khẩu.