Microsoft Edge

Microsoft phát hành bản cập nhật cho Edge trên Windows 7 và 8

15:04, 19/09/2023

Microsoft vừa phát hành bản cập nhật trình duyệt Edge trên Windows 7, 8, 8.1 và Server 2012 R2 nhằm vá các lỗ hổng bảo mật.