mỹ

Các nước triển khai chính sách ‘thời chiến’ trong cuộc đua bán dẫn

Các nước triển khai chính sách ‘thời chiến’ trong cuộc đua bán dẫn

10:30, 19/05/2021

Bán dẫn chính là huyết mạch của nền kinh tế hiện đại. Trong bối cảnh khan hiếm bán dẫn toàn cầu, quốc gia nào cũng muốn là người chiến thắng.