Quảng cáo

Quảng cáo hay gặp trên YouTube TV sắp dài gấp đôi

14:52, 19/05/2023

Quảng cáo 30 giây trên YouTube TV sẽ xuất hiện thay cho 2 quảng cáo 15 giây liên tiếp. Ngoài ra, nền tảng cũng thử nghiệm tính năng mới khi người dùng tạm dừng video.