Quảng cáo Facebook

Quảng cáo Facebook sẽ ít phụ thuộc dữ liệu người dùng

Quảng cáo Facebook sẽ ít phụ thuộc dữ liệu người dùng

17:08, 20/05/2021

Phản đối chính sách mới của Apple nhưng Facebook cũng đồng thời có động thái riêng để không phụ thuộc iOS.