Shopee

Ví điện tử AirPay cùng Shopee gây quỹ hỗ trợ trẻ em Việt Nam

13:53, 03/11/2020

Đây là hoạt động do Shopee và UNICEF Việt Nam chung tay gây quỹ cung cấp nước sạch và hỗ trợ giáo dục cho trẻ em tại các tỉnh miền Trung, nơi đang gánh chịu nhiều thiệt hại từ thiên tai.