Smartwatch

Smartwatch dần chiếm ưu thế so với đồng hồ truyền thống

14:21, 02/10/2023

Không giới hạn ở chức năng thông báo và hiển thị giờ, smartwatch hiện nay đều được tăng cường tính năng theo dõi sức khỏe và đang tích cực bắt kịp các xu hướng thời trang.