tự động hóa

Các thương hiệu có thể sử dụng robot trong bán lẻ như thế nào?

08:20, 11/01/2024

Sử dụng robot trong bán lẻ không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là một bước đi mang tính chiến lược đối với các doanh nghiệp muốn duy trì tăng trưởng