ứng dụng CNTT

Chính phủ yêu cầu xây dựng ứng dụng duy nhất phòng, chống dịch COVID

Chính phủ yêu cầu xây dựng ứng dụng duy nhất phòng, chống dịch COVID

10:07, 14/09/2021

Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất chỉ đạo phát triển PcCovid - một ứng dụng chính thức của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, để người dân sử dụng thuận tiện.