ứng dụng CNTT

Chính phủ yêu cầu xây dựng ứng dụng duy nhất phòng, chống dịch COVID

10:07, 14/09/2021

Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất chỉ đạo phát triển PcCovid - một ứng dụng chính thức của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, để người dân sử dụng thuận tiện.