Verizon

Yahoo Mobile ngừng hoạt động, chuyển sang Visible

Yahoo Mobile ngừng hoạt động, chuyển sang Visible

10:07, 21/06/2021

Yahoo Mobile - một MNVO (mạng di động ảo) bán các dịch vụ di động do mạng Verizon hậu thuẫn - sắp phải ngừng hoạt động.