WhatsApp

WhatsApp tung ra tính năng quản trị trò chuyện nhóm mới

15:00, 14/03/2023

WhatsApp đang bắt đầu tung ra một tính năng mới sẽ cung cấp cho quản trị viên trò chuyện nhóm nhiều quyền kiểm soát hơn đối với những người tham gia các nhóm đó.