Windows Defender

Microsoft Defender bị đánh giá hiệu suất kém

14:14, 10/05/2023

AV-TEST vừa công bố báo cáo mới liên quan đến bài đánh giá một số giải pháp chống phần mềm độc hại phổ biến, trong đó Microsoft Defender gây thất vọng lớn về hiệu suất hoạt động.