Xe tự lái

Keysight giới thiệu giải pháp mô phỏng xe tự lái

14:41, 15/06/2023

Keysight Technologies vừa mở rộng danh mục giải pháp đo kiểm xác nhận xe tự lái, bằng bộ mô phỏng mục tiêu E8717A Lidar Target Simulation (LTS), giúp các nhà sản xuất ô tô và nhà sản xuất cảm biến lidar đo kiểm và xác nhận các bộ cảm biến lidar cho xe tự lái (AV).