Xiaomi

Ứng dụng nhắn tin của Xiaomi 'học tập' Clubhouse

Ứng dụng nhắn tin của Xiaomi 'học tập' Clubhouse

10:25, 03/03/2021

Theo SCMP, Xiaomi vừa biến ứng dụng nhắn tin MiTalk của công ty thành nền tảng trò chuyện âm thanh tương tự Clubhouse.