xu hướng công nghệ

Dự báo xu hướng công nghệ năm 2022 của Lenovo: Mô hình kết hợp (hybrid), bền vững và cá nhân hóa

Dự báo xu hướng công nghệ năm 2022 của Lenovo: Mô hình kết hợp (hybrid), bền vững và cá nhân hóa

10:59, 11/01/2022

Năm 2021 là năm của sự chuyển dịch - nhưng những cách tiếp cận mới nào sẽ thực sự áp dụng ở các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương?